Válás bonyodalmak nélkül

válás

Amikor a házastársak között visszavonhatatlanul megromlik a viszony, a házasság felbontása tűnik a legésszerűbb lehetőségnek. A válás közös megegyezéssel és közös megegyezés nélkül is kimondásra kerülhet a bíróság által, amennyiben azt legalább az egyik fél kérelmezi és a bíróság számára is egyértelművé válik a tény, hogy az adott kapcsolat végérvényesen megromlott és nem folytatható.

Akár egyetértésben, akár egymással szemben állva zajlik a válás, egy tapasztalt és a válási ügyekben jártas ügyvéd segítségével lényegesen gyorsabban, egyszerűbben és kellemetlenségek nélkül lefolytatható. Annál is inkább, mert így sok esetben egy vagy több gyermek elhelyezésével, az ingó és ingatlan vagyon megosztásával kapcsolatos kérdésekben is könnyebben megállapodhatnak a felek.

Továbbá, az sem elhanyagolható szempont, hogy így a gyermekek egészséges fejlődése miatt, a válóperben résztvevő felek későbbi együttműködésének szabályozott és pontos keretrendszere is felállítható. A házasság felbontása csak abban az esetben indul el, ha az egyik fél saját maga által vagy jogi képviselője, azaz ügyvédje útján beadja a keresetlevelet az illetékes bíróságon.

A válás során a bíróságnak nem feladata valamelyik fél vétkességét megállapítani, csupán azt a tényt kell feltárnia, hogy a házasság valamilyen körülmény vagy ok miatt nem folytatható. Amennyiben a felek közös megegyezéssel adták be a keresetet, a válóper hátterében rejlő okokat nem kell felszínre hozni, ellenkező esetben azonban a bíróság ezeket részletesen tárgyalja.