Mi az a felszámolási eljárás, és hogyan indítható?

felszámolási eljárás

Kintlévőségeit a partnerek nem fizetik meg a megfelelő határidőre, vagy egyáltalán nem mutatnak hajlandóságot arra, hogy kiegyenlítsék a számlát? Vannak olyan esetek, amikor a fizetési felszólítások nem érnek célt. Ilyenkor élhet a felszámolási eljárás lehetőségével.

Miről van szó pontosan? Tudja meg itt! A felszámolási eljárás a követelés behajtásának egyik lehetséges megoldása, tiszta jogszabályi háttérrel, amit a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, az úgynevezett csődtörvény határoz meg.

A felszámolási eljárást minden esetben az adós székhelye szerinti illetékes törvényszék folytatja le. A célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során, a törvényben meghatározott módon, a hitelezők részére megfizetésre kerüljön a követelés, amilyen mértékben csak lehetséges, méghozzá az adós társaság vagyonából.

Az adós fizetésképtelenségét a bíróság állapíthatja meg, amennyiben egy elismert tartozást a teljesítési idő lejártát követő 20. napon belül sem egyenlítenek ki, és írásbeli felszólításra sem teszik ezt meg. Az adós felszámolása iránti kérelem csak a 200 ezer Forint feletti tartozás esetén nyújtható be.

A felszámolási eljárást ügyvéd indíthatja meg, a hitelező kérelmére. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a felszámolási eljárás jelenti a megoldást a követelése behajtása érdekében, kérjen személyes vagy on-line jogi konzultációt.